Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων:

Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση

Διοικητική Λογιστική (Παρουσίαση(Χρηματο-οικονομικό Σημείο Ισορροπίας ΒΕΠ]) (Συνηθέστεροι αριθμοδείκτες)

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Θεωρία Λογιστικής (διαφάνειες)

Συλλογική Επιχειρηματικότητα (διαφάνειες)

Κώδικας - Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Εκκλησιαστικών Οργανώσεων και Δημόσιας Διοίκησης

Ηγεσία-αξία και διεύθυνση

Ο Σχεδιασμός ως Αξία της Οικονομικής Οντότητας

Διαχείριση Τριβών (Βιβλιογραφία en)

Δημόσια Διοίκηση

Επιστροφή στην αρχή