Πτυχιακές Εργασίες

Προτεινόμενα Θέματα:

  1. Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες: Ευκαιρίες και εμπόδια. - Έχει ήδη ανατεθεί.

  2. Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού: Εκτίμηση της διάδοσης του θεσμού.

  3. Ευρωπαϊκή Εταιρία: Εκτίμηση των δυνατοτήτων των Ελληνικών Επιχειρήσεων. Έχει ανατεθεί.

  4. Ευρωπαϊκός Συνεταιρισμός ως ευκαιρία επιχειρηματικής ανάπτυξης.

  5. Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, ως ευκαιρία δημιουργίας θέσεων εργασίας.

  6. Εμπόδια στη χρήση της Συναλλαγματικής ως μέσου αποκατάστασης της ρευστότητας.

  7. Επιχειρηματικό Σχέδιο εκκίνησης (Start-Up)

Περισσότερα για τις πτυχιακές εργασίες

Επιστροφή στην αρχή