Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών

Παρουσιάζονται οι κλαδικές μελέτες που το Επιμελητήριο αγόρασε από την Ελληνική Εταιρία ICAP.

Οι παρουσιάσεις θα ξεκινήσουν και πάλι από τις αρχές Μαρτίου 2018. Θα γίνει ανακοίνωση.