Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών

6/9/2016 Η προσκεκλημένη από το Τμήμα Διοίκησης του ΤΕΙ, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Καλαβρίας Donatella M. Viola, παρουσίασε το βιβλίο Routledge Handbook of European Elections. Την επομένη, 7/9/16, η παρουσίαση επαναλήφθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονκης - Νομική Σχολή.

09/05/2016 Παρουσίαση από το Ν. Καρανάσιο για την Επιχειρηματικότητα & τον Επιχειρηματικό Σχεδιασμό. (Διαφάνειες: Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, Δ8, Δ9, Δ10, Δ11, Δ12, Δ13, Δ14, Δ15) Σημειώσεις Επιχειρηματικού Σχεδιασμού

19/10/2015 Έγινε η πρώτη παρουσίαση από το Ν. Καρανάσιο, με θέμα "Νεανική Επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης" στα πλαίσια της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα. (Διαφάνειες)